Projekt Okviri suradnje digitalnih infrastruktura u regiji – mogućnosti i potrebe na primjeru građe o znamenitim ličnostima znanosti i kulture

27. veljače 2018.

Prijedlog programa u okviru teme DARIAH natječaja 2017. Cultural Heritage and Humanities Research

Projekt Okviri suradnje digitalnih infrastruktura u regiji – mogućnosti i potrebe na primjeru građe o znamenitim ličnostima znanosti i kulture (Cooperation Framework of Digital Infrastructure in the Region - Opportunities and Needs in Case of Material Concerning Famous People in Science and Culture) 2017.g. prihvatio je i financijski potpomogao konzorcij DARIAH EU (Digitalna istraživačka infrastruktura za umjetnosti i humanistiku).

Na projektu surađuje više kulturnih i znanstvenih ustanova iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije: Zagreb - Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU), Nacionalna i sveučilišna knjižnica (NSK), Knjižnice grada Zagreba (KGZ), Leksikografski zavod Miroslav Krleža (LZMK), Muzej za umjetnost i obrt (MUO), Institut za etnologiju i folkloristiku (IEF), ICARUS HRVATSKA; Varaždin - Državni arhiv u Varaždinu (DAV); Koprivnica – ArhivPro d.o.o.; Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenska akademija znanosti in umetnosti (ZRC SAZU); Sarajevo - Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine (ZMBiH), Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine (NUBBiH).

Projekt će trajati godinu dana. Započeo je potpisivanjem ugovora 28. kolovoza 2017., a operativno će završiti u ljeto 2018. godine. Završno izvješće pripremit će se za plenarni sastanak konzorcija DARIAH ERIC u Varšavi u studenom 2018. g. Koordinator je Knjižnica HAZU.

Sadržaj DARIAH CFDI projekta možemo ukratko opisati sljedećim ključnim pojmovima: digitalna baština, autorska prava, uporaba digitalnog objekta, Povelja o ponovnoj uporabi, smjernice o tehničkim i formalnim obilježjima digitalnih objekata, razmjena informacija o kulturnoj baštini, društveni utjecaj kulturne baštine itd. U okviru projekta priprema se sastavljanje informacijskog izvora (smjernica) s podacima a) o raznim aspektima digitalizacije i digitalnih objekata, b) kako što lakše i brže utvrditi autorskopravni status za brojne digitalne artefakte kulturne baštine te c) o komunikaciji u zajednici digitalnih korisnika, a sa ciljem brže i efikasnije razmjene informacija i znanja.

Projektom će se analizirati interoperabilnost digitalnih repozitorija na primjeru povezivanja građe o znamenitim i zaslužnim pripadnicima triju država u tematski portal Znameniti.eu (radni naslov), što čini logično proširenje hrvatskog projekta Znameniti i zaslužni Hrvati izvan hrvatskih granica, koji se realizirao i opstao kao tematski portal Znameniti.hr (http://znameniti.hr). Suradnja obuhvaća prikupljanje podataka o dostupnim digitalnim resursima i potrebi za digitalizacijom novih sadržaja o znamenitim osobama u regiji, razmatranje pitanja autorskih prava te mogućnosti objave, korištenja i preuzimanja građe u digitalnom repozitoriju.

Prve dvije radionice su već održane, a sljedeće će biti do ljeta 2018.g. Tijekom radionica planirane su sljedeće teme:

  1. 28. i 29. 11. 2017: O suradnji znanstvenih i baštinskih institucija u regiji: definiranje tema koje bi bile uključene u smjernice (opće informacije, evidencije i planovi za digitalizaciju, standardizacija prakse - obrada, korištenje itd., planovi za zajedničke projekte); primjeri dobre prakse u svijetu i u regiji (izlaganja o digitalnim repozitorijima, vlastitoj praksi, projektima i sl.)
  2. 12. - 14. 2. 2018: Autorska prava: usporedba zakona, prakse, kako se snaći u šumi propisa i različitoj praksi; koji su izvori, koje su nacionalne institucije za reguliranje prava; analiza modula za objavu (mogućnost prikaza u različitim rezolucijama, odrediti koje su rezolucije preporučljive, što s građom koja je još zaštićena, djela siročad itd.)
  3. Povezivanje metapodataka: ispitivanje metapodatkovnih profila za pojedine vrste građe u različitim ustanovama
  4. Korisnici - analiza potreba na temelju upitnika i intervjua u trima zajednicama te potreba edukacije kako bi se poboljšala podatkovna pismenost korisnika i testiranje pilot online smjernica i crowdsourcing

Na posljetku, željeli bismo da predloženi projekt pridonese suradnji institucija znanosti i kulture u trima državama u domeni digitalne infrastrukture te da potakne njezin razvoj i korištenje kao i učinkovitiju komunikaciju između korisnika i institucija u regiji. Smjernice koje bismo izradili bile bi naš prilog inicijativi DARIAH konzorcija za stvaranje zajedničke povelje o digitalnoj infrastrukturi (Data Re-Use Charter).

Dokumenti

Galerija

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Nacionalna i sveučilišna knjižnica
Muzej za umjetnost i obrt
DARIAH-HR
Knjižnice grada Zagreba
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Institut za etnologiju i folkloristiku
Državni arhiv u Varaždinu
Leksikografski zavod Miroslav Krleža
ICARUS Hrvatska
Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine
ArhivPRO
Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine
1. radionica DARIAH-CFDI
1. radionica DARIAH-CFDI
1. radionica DARIAH-CFDI
1. radionica DARIAH-CFDI
1. radionica DARIAH-CFDI
1. radionica DARIAH-CFDI
DARIAH-2-radionica-1-dan
DARIAH-2-radionica-1-dan-Pozdravni-govor-–-Vedrana-Juričić
DARIAH-2-radionica-1-dan-Pozdravni-govor-–-Vedrana-Juričić
DARIAH-2-radionica-1-dan-Radna-grupa-za-autorsko-pravo
DARIAH-2-radionica-2-dan
DARIAH-2-radionica-2-dan-grupna-fotografija
Radna-grupa-za-izradu-smjernica-Dunja-Seiter-Šverko-i-Jasenka-Ferber-Bogdan
Radna-grupa-za-izradu-smjernica-Dunja-Seiter-Šverko-i-Jasenka-Ferber-Bogdan
Radna-grupa-za-profile-Vesna-Lovrić-Plantić
Radna-grupa-za-profile-Vesna-Lovrić-Plantić
Radna-grupa-za-profile-Karmen-Levanić
Radna-grupa-za-profile-Karmen-Levanić
Predstavljanje-testne-verzije-portala-–-Platforma-INDIGO-Kristijan-Crnković
Predstavljanje-testne-verzije-portala-–-Platforma-INDIGO-Kristijan-Crnković
DARIAH-2-radionica-2-dan
DARIAH-2-radionica-3-dan-praktični-dio-rad-u-INDIGU-–-edukacija
DARIAH-2-radionica-3-dan-praktični-dio-rad-u-INDIGU-–-edukacija
2018-07-03-DARIAH-CFDI-4-radionica.jpg
2018-07-02-DARIAH-CFDI-4-radionica
2018-07-03-DARIAH-CFDI-4-radionica
2018-07-03-DARIAH-CFDI-4-radionica
2018-07-03-DARIAH-CFDI-4-radionica
2018-07-03-DARIAH-CFDI-4-radionica
2018-07-03-DARIAH-CFDI-4-radionica
2018-07-03-DARIAH-CFDI-4-radionica
2018-07-03-DARIAH-CFDI-4-radionica
2018-07-03-DARIAH-CFDI-4-radionica
2018-07-02-DARIAH-CFDI-4-radionica