Srce - Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar

28. siječnja 2016.

partner

www.srce.unizg.hr

Draženko Celjak: drazenko.celjak@srce.hr


Sveučilišni računski centar (Srce) je središnja infrastrukturna ustanova cjelokupnog sustava znanosti i visokog obrazovanja Republike Hrvatske koja djeluje u području izgradnje, održavanja i podrške uporabi moderne računalne, komunikacijske, posredničke, podatkovne i informacijske infrastrukture (e-infrastrukture). Srce je istovremeno i računski i informacijski centar Sveučilišta u Zagrebu, nadležan za koordinaciju razvoja e-infrastrukture Sveučilišta.

Srce može značajno doprinijeti DARIAH zajednici i podržati njen razvoj kroz sljedeće aktivnosti i usluge: