Nacionalna i sveučilišna knjižnica

28. siječnja 2016.

partner

www.nsk.hr

Karolina Holub: kholub@nsk.hr

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (NSK)  http://www.nsk.hr/ javna je ustanova od nacionalnog značenja koja obavlja knjižničnu i informacijsku djelatnost nacionalne knjižnice Republike Hrvatske i središnje knjižnice Sveučilišta u Zagrebu. Knjižnica obavlja i znanstveno-istraživačku i razvojnu djelatnost radi promicanja hrvatskog knjižničarstva te izgradnje i razvoja hrvatskoga knjižničnog sustava. 

Knjižnica prikuplja, izgrađuje i organizira hrvatsku i nacionalnu zbirku knjižnične građe, uključujući i elektroničku te usklađuje nabavu inozemne znanstvene literature na nacionalnoj razini i na razini Sveučilišta u Zagrebu, izrađuje kataloge i skupne kataloge, obavlja djelatnost nacionalnog bibliografskog središta, izrađuje tekuće, retrospektivne i specijalne baze podataka.

Knjižnica je zadužena i za zaštitu građe, provodi i potiče preventivne mjere zaštite i konzervacije. Obavlja informacijsku, obrazovnu, izdavačku, izložbenu i promotivnu djelatnost.

Digitalne zbirke NSK:

Hrvatski arhiv weba (HAW) http://haw.nsk.hr/  Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu zbirka je sadržaja preuzetih s weba radi pohrane obveznog primjerka online publikacija te sadržaja koji su objavljeni samo na webu i dokumentiraju društveni trenutak, društvene trendove, popularna zbivanja, važne sportske, političke, kulturne i druge događaje​. Građa za arhiviranje odabire se prema kriterijima Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te sadrži odabrane, javno dostupne sadržaje s weba: mrežna mjesta ustanova, udruga, klubova, događaja, znanstvenih projekata, tijela javne uprave, portale, znanstvene i stručne časopise, knjige itd. Od 2011. Hrvatski arhiv weba jednom godišnje pobire (harvestira) sve javno dostupne sadržaje na nacionalnoj internetskoj domeni .hr. Također, povremeno se provode tematska pobiranja sadržaja o aktualnim temama ili događajima od nacionalnog značaja.

Stare hrvatske novine http://www.nsk.hr/stare-hrvatske-novine/  - Portal predstavlja središnje mjesto pristupa digitaliziranim hrvatskim novinama (od 1789. do 1945. godine) Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i ostalih baštinskih ustanova.

Stari hrvatski časopisi http://dnc.nsk.hr/Journals/Default.aspx - Portal digitaliziranih starih hrvatskih časopisa sadrži izbor najstarijih hrvatskih časopisa u digitalnom obliku Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te digitalne preslike časopisa suradnika na portalu.

Virtualne izložbe http://virtualna.nsk.hr/ Portal ima za cilj okupiti i virtualno povezati tematske zbirke digitalizirane građe Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, zbirke ostalih hrvatskih knjižnica te ustanova, udruga i pojedinaca koji žele surađivati u izgradnji ovog Portala. Riječ je o zbirkama koje su dostupne na mreži u obliku virtualnih ili digitalnih izložbi, digitalnih zbirki ili objavljene pod kojim drugim nazivom, a sadrže digitalne preslike građe, njihov opis i tekstove o temi koju obrađuju. Ukratko, zbirke koje žele predstaviti baštinu i ispričati priču pomoću kreativnosti, znanja i tehnologije.

Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova (ZIR) https://zir.nsk.hr/  uspostavljen je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu radi trajne pohrane i javnog pristupa svim završnim radovima obranjenim u Republici Hrvatskoj. Nacionalni repozitorij objedinjuje sadržaj svih repozitorija završnih radova visokih učilišta - fakulteta, veleučilišta i visokih škola. ZIR je uspostavljen suradnjom Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Srca te nekoliko knjižnica visokih učilišta.

Nacionalni repozitorij disertacija i znanstvenih magistarskih radova (DR) https://dr.nsk.hr/  uspostavljen je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu radi trajne pohrane i javnog pristupa svim disertacijama / doktorskim radovima obranjenim u Republici Hrvatskoj. Nacionalni repozitorij objedinjuje sadržaj svih repozitorija disertacija visokih učilišta u Republici Hrvatskoj. Repozitorij je uspostavljen suradnjom Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Srca te nekoliko knjižnica visokih učilišta. Uz suvremene disertacije Nacionalni repozitorij DR prikuplja i pohranjuje i starije disertacija (izvorno digitalne i digitalizirane) te znanstvene magistarske radove.

Digitalne zbirke NSK (digitalna.nsk.hr/pb/)

Portal predstavlja mjesto okupljanja digitalnih zbirki NSK. Uspostavljen je kako bi olakšao pristup zbirkama digitalne i digitalizirane građe Knjižnice bez obzira na mjesto pohrane. Na portalu digitalna.nsk.hr omogućeno je objedinjeno pretraživanje digitalizirane građe iz Posebnih zbirki NSK – knjiga, vizualne građe, zemljovida i glazbene građe. Uz to, omogućen je pristup kroz posebne portale i ostalim vrstama građe – starim novinama i časopisima, ocjenskim radovima i građi pohranjenoj s weba.

Glagoljica.hr  (glagoljica.hr/)

Portal okuplja bogato glagoljsko nasljeđe (knjige, rukopisi, natpisi, napjevi i drugi spomenici) različitih ustanova te ga kontekstualizira uz pomoć suvremene tehnologije. Portal sadrži neke od najznačajnijih spomenika glagoljske baštine poput hrvatskog prvotiska Misala po zakonu rimskoga dvora iz 1483., Vinodolskog zakonika i djela senjske, riječke i uraške tiskare zajedno s relevantnim informacijskim izvorima kao što su prijepisi, komentari, stručni i znanstveni radovi. Na naslovnici portala omogućen je kronološki pregled građe na vremenskoj lenti, pregled glagoljskih tiskara, a za nekoliko djela omogućen je usporedni pregled izvornika i transkripcije.