Leksikografski zavod Miroslav Krleža

28. siječnja 2016.

partner

www.lzmk.hr

Nataša Jermen: natasa.jermen@lzmk.hr


Leksikografski zavod Miroslav Krleža javna je ustanova od osobitoga interesa za Republiku Hrvatsku. Utemeljen je 1950. na poticaj književnika i erudita Miroslava Krleže. Kao jedina institucija u Hrvatskoj koja se sustavno bavi djelatnošću leksikografije i enciklopedike, Zavod je izdao više od 250 različitih enciklopedija, leksikona, rječnika, atlasa i drugih izdanja koja su važan prinos održavanju i podizanju hrvatskog intelektualnog, kulturnog i znanstvenoga standarda.

Od 2009. Zavod razvija javno dostupni digitalni repozitorij leksikografskih i znanstvenih sadržaja:

Svi digitalni sadržaji Zavoda dostupni su i preko internetske stranice http://www.lzmk.hr/.