Institut za razvoj i međunarodne odnose

28. siječnja 2016.

partner

www.irmo.hr

Aleksandra Uzelac: auzelac@irmo.hr


ODJEL ZA KULTURU I KOMUNIKACIJE, (IRMO) provodi interdisciplinarna znanstvena istraživanja usmjerena na suvremene društvene i kulturne promjene i na procese globalizacije i tranzicije obilježene pitanjima održivog kulturnog razvoja, kulturne raznolikosti i interkulturne komunikacije, međunarodne kulturne suradnje, digitalne kulture i mreža, kreativnih industrija i inovacija u kulturi, te perspektiva razvoja postojećih kulturnih i medijskih politika. Istraživanja se provode s ciljem stvaranja sustavnog – teorijski i empirijski utemeljenog – znanstvenog uvida u različite procese uključivanja hrvatske kulture u europski kulturni prostor, te u globalne trendove i procese kulturnog i komunikacijskog razvoja. Istražuje se na koji se način postojeće kulturne prakse oblikuju i mijenjaju izložene globalizacijskim, medijatizacijskim i konvergencijskim procesima. Istražuje se kako se mijenjaju eksplicitne i implicitne kulturne i medijske politike koje doprinose gradnji društvenih sustava. U istraživanjima Odjela, kultura i komunikacija se interpretiraju kao ključni elementi društvenog razvoja i kao osnovni društveni procesi te je kultura shvaćena kao jedan od stupova održivog razvoja. Dosadašnja istraživanja i aktivnosti Odjela koja su bila usmjerena na promjene koji novi kontekst konvergencije i digitalne kulture donosi kulturnim politikama uključuju:

Publikacije na temu digitalne kulture u ediciji Culturelink

Projekti

Suradnja s Europskom komisijom i Vijećem Europe

Na zahtjev Europske komisije i Vijeća Europe pripremljene su podloge za diskusiju za konferencije na temu digitalizacije u kulturi i sudjelovali smo u ekspertnim radnim grupama.