Institut za migracije i narodnosti

25. srpnja 2022.

partner

https://www.imin.hr/

Kontakt: Tomislav Vodička - ured.ravnatelja@imin.hr

Institut za migracije i narodnosti osnovan je 1984. godine, s ciljem znanstvenog istraživanja vanjskih i unutarnjih migracija, hrvatskog iseljeništva i manjina. Jedina je znanstvenoistraživačka ustanova u Hrvatskoj, koja sustavnim i kontinuiranim interdisciplinarnim prati sve oblika migracija i mobilnosti stanovništva, proučavanjem nacionalnih/etničkih manjina i različitih aspekata etničke problematike.

Uz to, prati i istražuje hrvatski identitet i stanovništva hrvatskih otoka, priobalja i kontinentalnih regija kao i komparativna istraživanja problematike postmigracijskih fenomena. Bavljenje Instituta navedenom problematikom pozicionira ga među slične europske i svjetske znanstvenoistraživačke institucije te otvara za suradnju sa svim partnerima kojima je primarna djelatnost istraživanje fenomena migracija, etničnosti, identiteta i mobilnosti.

Naše aktivnosti uključuju interdisciplinarna istraživanja (deduktivna, induktivna i abduktivna), komuniciranje znanosti, predavanja, organizaciju skupova, savjetovanja itd. Tim djelatnostima pridonosimo akumulaciji znanja o sociopolitičkim uvjetima i posljedicama migracija, etničkog razvitka, etničkih odnosa, različitih oblika identiteta.

IMIN logo

IMIN logo