Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu

1. ožujka 2018.

partner

https://www.hrstud.unizg.hr/

Valerija Macan Lukavečki: vmacan@hrstud.hr 

Od 16. studenoga 1992. godine kada su osnovani, Hrvatski studiji stožerna su visokoobrazovna i znanstvenoistraživačka ustanova Sveučilišta u Zagrebu i u Republici Hrvatskoj koja izvodi i koordinira znanstveno-nastavne i znanstvenoistraživačke djelatnosti u području društvenih i humanističkih znanosti te u interdisciplinarnom području znanosti, a osobito u proučavanju hrvatskog društva te u polju proučavanja i afirmacije hrvatske znanosti, obrazovanja i kulture u Republici Hrvatskoj i u svijetu.

Hrvatski studiji ustrojavaju, izvode i koordiniraju znanstvenoistraživačke i znanstveno-nastavne projekte i programe u cjelini društvenog i humanističkog područja, kao i u relevantnim poljima interdisciplinarnog područja znanosti s posebnim interesom za proučavanje različitih sastavnica hrvatskog društva unutar i izvan Republike Hrvatske te za njihov dugoročno održiv i usklađen razvoj. Hrvatski studiji izvode i koordiniraju djelatnosti iz djelokruga Sveučilišta u Zagrebu, drugih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj i javnih istraživačkih instituta, kao i ustanova usmjerenih na proučavanje hrvatskog društva te na proučavanje i afirmaciju hrvatske kulture, obrazovanja i znanosti, te se angažiraju u uspostavi i povezivanju srodnih ustanova u Republici Hrvatskoj i u svijetu.

Znanstveno-učilišni kampus Borongaj

Borongajska cesta 83d

10 000 Zagreb

Republika Hrvatska

Telefon: (01) 2457 600

Fax: (01) 2457 636

Hrvatski studiji

Hrvatski studiji