Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

14. svibnja 2018.

Partner

info.hazu.hr

 

Jasenka Ferber Bogdan: jfb@hazu.hr

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU) najviša je hrvatska znanstvena i umjetnička institucija, čiji su glavni zadaci poticanje i organizacija znanstvenog rada uz zalaganje za primjenu postignutih rezultata; razvoj umjetničke i kulturne djelatnosti i briga o hrvatskoj kulturnoj baštini i njezinoj afirmaciji u svijetu; objavljivanje rezultata znanstvenih istraživanja i umjetničkog stvaralaštva; davanje prijedloga i mišljenja za unapređivanje znanosti i umjetnosti na područjima koja su od osobite važnosti za Republiku Hrvatsku. Rad Akademije odvija se kroz devet razreda u čijoj su nadležnosti i znanstvenoistraživačke i umjetničke jedinice u Zagrebu i izvan Zagreba.

Digitalna zbirka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti – DiZbi.HAZU

dizbi.hazu.hr

Zbirka sadrži digitaliziranu građu 15 Akademijinih istraživačkih i muzejsko-galerijskih jedinica te Akademijine Knjižnice. Osnovana je 2009. godine sa ciljem da djeluje kao jedinstveni Akademijin  digitalni repozitorij koji će na istoj adresi predstaviti Akademijine znanstvene i umjetničke  zbirke, omogućiti otvoren mrežni pristup i moderan i standardiziran razvoj tehničke podrške. Trenutno zbirka uključuje građu u sljedećim izvornim formatima: knjige, časopisi, kazališne cedulje, rukopisi, mikrofilmovi, note, fotografije, sadreni odljevi, medalje i plakete, umjetničke slike, arhitektonski nacrti i modeli, video.

HAZU

HAZU