Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

28. siječnja 2016.

partner

www.ffri.uniri.hr

Benedikt Perak: bperak@ffri.hr 

Cilj je Filozofskog fakulteta u Rijeci omogućiti izvrsnost obrazovanja u području društvenih znanosti i humanistike na preddiplomskoj, diplomskoj, poslijediplomskoj razini.

Usklađujući se s potrebama digitalnog doba u kojem živimo, istraživači tradicionalnih društvenih i humanističkih disciplina poput psihologije, lingvistike, književnosti, kulturalnih studija, povijesti, likovne i glazbene umjetnosti te filozofije obogaćuju vlastite metodologije istraživanja primjenom statističkih programa, programa za izradu hiperteksta i hipermedije, alata za obradu i pretragu podataka te različitih aplikacija za prikaz podataka, mrežne interakcije i digitalnog nakladništva.

Na studijskim programima engleskog jezika i književnost, filozofije, hrvatskog jezika i književnosti, kulturologije, njemačkog jezika i književnosti, pedagogije, politehnike, povijesti, povijesti umjetnosti, psihologije, talijanskog jezika i književnosti te informatike podučavaju se različiti predmeti koji uključuju niz metoda i otvaraju perspektive digitalne humanistike u obrazovnom procesu.

Neki od znanstvenih projekata koji se u sve većem obimu oslanjaju na alate i metode digitalne humanistike su: