Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku

28. siječnja 2016.

partner

www.ffos.unios.hr

Boris Bosančić: bbosancic@ffos.hr


Filozofski fakultet u Osijeku svojim je zemljopisnim položajem određen kao međunarodno znanstveno središte humanističkih i društvenih istraživanja u ovom dijelu Europe. Blizina triju državnih granica Filozofski fakultet u Osijeku čini okosnicom humanističkih i društvenih studija kojima gravitiraju pristupnici iz Republike Hrvatske, ali i država u okruženju. Filozofski fakultet u Osijeku odlikuje se dugom obrazovnom tradicijom te raznovrsnim studijskim programima koji omogućuju njegovanje interdisciplinarnosti između područja humanističkih i društvenih znanosti, ali i unutar navedenih područja.

Na Filozofskom fakultetu u Osijeku provode se istraživanja usmjerena na temeljna znanja o čovjeku i društvu bitna za održivi razvoj društva, odgoj i obrazovanje, razumijevanje humanosti, nacionalnog identiteta i raspoznatljivosti, očuvanje hrvatskih vrijednosti, jezikoslovnih posebnosti i identiteta u europskom kontekstu, s posebnim naglaskom na istraživanja hrvatskog jezika, književnosti, povijesti i kulture, te razumijevanja i svladavanja društvenih procesa i rizika što ih donose nove tehnologije i društveni poredak. Rezultati tih istraživanja stavljaju se u službu zajednice i tako doprinose unapređenju kvalitete života, očuvanju nacionalnog identiteta, književne i kulturne baštine.

U okviru područja digitalne humanistike na Filozofskom fakultetu u Osijeku zabilježena je provedba nekoliko projekata od kojih vrijedi izdvojiti znanstveni projekt koji je financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske; šifra projekta 122-2691220-3043) po nazivom „Digitalna knjižnica hrvatske baštine tiskane do 1800.: izvedbene pretpostavke“. Kao rezultat ovog projekta nastala je EDICIJA – digitalna knjižnica hrvatske tiskane baštine.