Etnografski muzej Zagreb

28. siječnja 2016.

partner

www.emz.hr

Matija Dronjić: matija@emz.hr


Etnografski muzej osnovan je 1919. godine spajanjem etnografskih zbirki Narodnog muzeja s velikom tekstilnom zbirkom zagrebačkog trgovca i industrijalca Solomova Bergera. Smješten je u reprezentativnoj secesijskoj zgradi u središtu Zagreba, nekadašnjem Trgovačko-obrtnom muzeju na Trgu Mažuranića. U fundusu Etnografskog muzeja nalazi se više od 85.000 predmeta s područja Hrvatske, susjednih europskih te izvaneuropskih zemalja. Većinu građe čine tekstilni predmeti, ali opsežne su i zbirke predmeta tradicijskog gospodarstva, obrta, pokućstva i kućnog inventara i dr. Osobito je važna zbirka predmeta izvaneuropskih naroda, nastala na prijelazu 19. u 20. stoljeće temeljem donacija hrvatskih istraživača, pomoraca, svjetskih putnika i umjetnika. U muzejskoj dokumentaciji nalazi se više od 120.000 jedinica građe, od čega znatan broj otpada na originalan fotografski materijal snimljen tijekom terenskih istraživanja provedenih od početka 20ih godina 20. stoljeća. Muzejski djelatnici aktivno rade na digitalizaciji zbirki i dokumentacijskih fondova, te razvoju sustava i platformi za diseminaciju istih.

On-line resursi:

Zbirka Perinić

Muzejske zbirke (u procesu testiranja)

EMZ_THUMB.jpg