Empiria teatar

11. veljače 2022.

Partner

https://www.empiria-teatar.com

https://www.facebook.com/empiriateatar/
 

Iva Srnec Hamer: empiria.teatar@gmail.com

+3850981785055
 

Empirija kao znanje stečeno iskustvom može poslužiti kao podloga, oslonac i metodički pristup umjetničkoj kreaciji iz polja izvedbenih umjetnosti, ali i šire od toga. Posebna se pažnja upućuje i njoj prethodnom istraživačkom procesu koji autentična iskustva ljudi kakve susrećemo i poznajemo pretvara u kazališne i multimedijalne forme, a pritom potiče na dijaloge u koje se uključuje bogatstvo stvarnih događaja, stvarnih konflikata i stvarnih emocija.

Empiria teatar polazi upravo iz autentičnih, ogoljenih, bolnih i opipljivih iskustava onih pojedinaca koji, zajedno s umjetničkim timom, oblikuju izvedbeni materijal i bespoštedno mu doprinose. Premda je u metodi i sadržajnoj okosnici Empiria teatar osmišljen kao primarno dokumentarno kazalište, element se dokumentarnog neizbježno isprepleće s fikcionalnim ili se pak integrira u različite multimedijalne i eksperimentalne forme.

S jedne strane, iskustveni aspekt i autentičnost priča koje nas intrigiraju nužno nas vodi ka dubinama ljudske psihe i podsvijesti, što iziskuje i adekvatne scenske i vizualne izraze - od kreacije podsvjesnih svjetova scenografijom i kostimom do psiholoških nijansi izraženih zvukom, opipom i dodirom, čime empirijska dimenzija poprima i onu osjetilnu.

S druge strane, stvarno iskustvo kao predmet interesa obvezuje na sadržajan i svima blizak dijalog u kojemu se suprotstavljena mišljenja, oprečni svjetonazori i kontradiktorne (dakako, stvarne) sudbine pretaču u formu visokog dramskog naboja i društvene relevantnosti. Kao krajnji cilj nije servirati laka rješenja nego izboriti se za širenje borbe protiv predrasuda i veću inkluzivnost različitog i drugačijeg.

Iskustveni pristup u dubokoj je i čvrstoj vezi s edukativnim potencijalom ovoga teatra. Osim što otvara prostor za nove teme, ono se jednako tako otvara stručnim suradnicima - psiholozima, socijalnim radnicima, medicinskim radnicima, nastavnincima i stručnjacima iz širokog dijapazona područja. Edukativne će djelatnosti, uz stručnu superviziju, biti usmjereno i prema umjetnicima, i prema svima koji teže dodatnoj edukaciji.

Empiria teatar, kao novum na nezavisnoj sceni, izborit će se za vidljivost dosad manje vidljivih i zapostavljenih problema, a da se u korist sadržaja nikada ne zaboravi na važnost eksperimenta s umjetničkom formom. Na kraju, Empiria tetar obraća se ljudima koji žude podijeliti svoja iskustva ili se povezati s drugim, sebi bliskim pojedincima. A ima li boljega iskustva nego prepoznati sebe i druge u scenskoj viziji, jednoj rečenici, jednom zvuku, jednoj gesti koja nalazi svoje mjesto u umjetničkom prostoru potpune slobode?