Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

5. svibnja 2020.

partner

http://www.uaos.unios.hr/

Nives Tomašević: tomasevic.nives@gmail.com

Akademija za umjetnost i kulturu jedina je umjetničko-nastavna i znanstveno-nastavna sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Nastala je spajanjem Umjetničke akademije u Osijeku i Odjela za kulturologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i pravna je sljedbenica obiju institucija. Akademiju za umjetnost i kulturu čini šest odsjeka: Odsjek za glazbenu umjetnost, Odsjek za instrumentalne studije, Odsjek za kazališnu umjetnost, Odsjek za kreativne tehnologije, Odsjek za kulturu, medije i menadžment te Odsjek za vizualne i medijske umjetnosti. Akademija je smještena u nekoliko zgrada u sklopu osječkoga Sveučilišnoga kampusa i u zgradi Rektorata u baroknoj Tvrđi.

Na Akademiji se izvode sveučilišni preddiplomski, diplomski i poslijediplomski umjetnički i znanstveni studiji iz umjetničkoga, društvenoga, humanističkoga te interdisciplinarnoga područja znanosti i umjetnosti te se podjednako razvijaju vrhunsko umjetničko stvaralaštvo i znanstveno-istraživački rad, što je čini institucijom širokih svjetonazora, otvorenom za najrazličitije profile studenata koji u njoj mogu prepoznati mjesto za stjecanje umjetničkih i znanstvenih kompetencija potrebnih za život i rad u suvremenom društvu. Realiziraju se studijski programi s područja glazbene pedagogije, pjevanja, kompozicije i teorije glazbe, instrumentalnih studija, likovne kulture, ilustracije, glume, lutkarske animacije, oblikovanja i tehnologije lutke, kostimografije, scenografije, lutkarske režije i neverbalnog teatra te znanstveni studiji kulturalnog menadžmenta i medijske kulture. Akademija je pokrenula i prvi poslijediplomski specijalistički studij Kreativne terapije u Republici Hrvatskoj koji realizira posljediplomske specijalističke studijske programe Art (likovna) terapija, Dramaterapija, Muzikoterapija i Terapija pokretom i plesom.

Akademija je jedina umjetničko-nastavna i znanstveno-nastavna sastavnica Sveučilišta (i cijele Republike Hrvatske) koja omogućuje vrhunsku naobrazbu integracijom umjetničkih sadržaja sa snažnom, društveno-humanističkom znanstvenom komponentom. To je bilo moguće ostvariti samo primjenom različitih studijskih programa koji se stalno unaprjeđuju i obogaćuju najnovijim znanstvenim spoznajama. Naš trajni cilj ostaje promicanje i predstavljanje kulturne, umjetničke i regionalne posebnosti u odnosu na širi europski kontekst.

Studijski programi organiziraju se kao redoviti i izvanredni, kako za državljane Republike Hrvatske, tako i za strane studente. Nastava se odvija kroz predavanja, mentorsku poduku, seminare, vježbe, različite oblike terenske nastave, projektnu nastavu i stručnu praksu te sudjelovanje u realizaciji umjetničkih i znanstvenih projekata. Dio nastave se također ostvaruje u suradnji s kulturnim institucijama, umjetnicima i stručnjacima iz prakse te se premješta izvan učionica kako bi studenti u izravnom susretu s raznorodnim umjetničkim i kulturnim djelatnostima stekli kompetencije i vještine iz područja odabranog studijskog programa, a koje su neophodne za njihovo aktivno i kvalitetno sudjelovanje na tržištu rada.

Kao važan čimbenik razvoja istočne Hrvatske, u kojoj živi oko milijun stanovnika, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera i Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku iznimno su važni za daljnji razvoj, diferencijaciju i profesionalizaciju umjetničkoga i kulturnoga života toga dijela Hrvatske zbog dvaju iznimno bitnih razloga: ponajprije zato što postoji jasna potreba za visokoobrazovanim djelatnicima iz posebnih područja kulture, medija i kreativnih industrija, a potom i zato što se budućnost svakoga društva i nacije temelji na formiranju što većega broja društveno odgovornih, kritički raspoloženih i široko obrazovanih mladih ljudi koji će znati donijeti odgovore na pitanja koja još nisu ni postavljena.

Uz redovitu nastavu, na Akademiji se organiziraju konferencije, festivali, seminari, predstavljanja knjiga, koncerti, izložbe, predstave, projekcije filmova, slušaonice i radionice nacionalnog i međunarodnog karaktera. Organiziraju se također gostovanja predavača iz Hrvatske i inozemstva. Studenti i nastavni djelatnici Akademije, u okviru različitih programa i redovito, sudjeluju u međunarodnim razmjenama i natjecanjima iz svih umjetničkih i znanstvenih djelovanja Akademije. U okviru međunarodne suradnje, studenti i nastavnici sudjeluju na brojnim manifestacijama poput festivala, natjecanja, skupnih ili samostalnih izložbi, umjetničkih kolonija, znanstvenih skupova i tribina.

Akademija, s vizijom stvaranja snažnog nacionalnog i međunarodnog umjetničko-znanstvenog središta, primjerenog zahtjevima suvremenog obrazovanja, sustavno surađuje sa sveučilištima, akademijama i umjetničkim institucijama Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Mađarske, Rusije, Rumunjske, Bugarske, Francuske, Češke, Slovačke i SAD-a.

Cilj je Akademije za umjetnost i kulturu razvijati i poticati izvrsnost na području umjetnosti, znanosti i kulturne produkcije u najširem smislu te će, i nadalje, kroz različite umjetničke i znanstvene sadržaje realizirati nastavne programe i projekte, kojima će promicati i prezentirati interdisciplinarne, kulturološke kao i umjetničko-znanstvene posebnosti svojih nastavnih programa, umjetničkih, znanstvenih i interdisciplinarnih projekata.

Akademija za umjetnost i kulturu_logo

Akademija za umjetnost i kulturu_logo