Razvoj DARIAH-HR zajednice

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) uputilo je pismo potpore za projekt DARIAH 2007. godine kada je cijela ideja bila na samom začetku. Hrvatska se time uključila u projekt Preparing DARIAH (2008. – 2010.) tijekom čije je provedbe Hrvatsku zastupao Institut Ruđer Bošković. 

Od ožujka 2011. godine DARIAH je prešao u razvojnu fazu tijekom koje je ustrojen prema ERIC (European Research Infrastructure Consortium) modelu.

Krajem 2013. godine MZOS je imenovao Institut za etnologiju i folkloristiku koordinacijskom ustanovom za RH i predstavnikom u konzorciju digitalne infrastrukture DARIAH-ERIC. Kao partneri iz Hrvatske prijavljeni su također i Institut Ruđer Bošković, Institut za antropologiju i Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci.

MZOS je 28. travnja 2014. godine poslalo dokument kojim je Hrvatska i službeno postala članicom DARIAH-a te jednom od 15 zemalja utemeljiteljica DARIAH-ERIC konzorcija koji je kao pravno tijelo oformljen 15. kolovoza 2014. godine.

Tijekom 2014. i 2015. godine IEF kao koordinacijska ustanova intenzivno radi na proširenju mreže partnerskih ustanova. U DARIAH-HR prijavili su se prvo Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje te Institut za povijest umjetnosti. Do kraja 2015. godine pridružuju se i brojne druge institucije (abecednim redom): Etnografski muzej Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Hrvatski institut za povijest, Hrvatski restauratorski zavod, Institut za arheologiju, Institut za razvoj i međunarodne odnose, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Muzej suvremene umjetnosti, Muzejski dokumentacijski centar, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru, Srce - Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar te Umjetnička akademija u Osijeku.