Završena Međunarodna Konferencija CLARC 2023

U proteklom tjednu Rijeka je bila domaćin jedne od najznačajnijih međunarodnih konferencija na području jezika i jezičnih podataka - CLARC 2023. Organizirao ju je Centar za jezična istraživanja (CLAR) sa Sveučilišta u Rijeci uz potporu hrvatskih ogranaka CLARIN i DARIAH konzorcija.

Središnja tema konferencije, "Language and Language Data", privukla je velik broj znanstvenika, istraživača i stručnjaka iz različitih disciplina. Konferencija je obuhvatila širok spektar područja i tema, uključujući jezičnu tehnologiju, lingvistiku, korpusnu lingvistiku, fonetiku, fonologiju, morfologiju, sintaksu, sociolingvistiku, pragmalingvistiku, analizu diskursa, jezičnu akviziciju, psiholingvistiku, neurolingvistiku, jezik i kulturne studije, zatim jezične podatke iz pravnih i ekonomskih perspektiva, jezik i turizam te medicinu i javno zdravstvo.

U proteklom tjednu Rijeka je bila domaćin jedne od najznačajnijih međunarodnih konferencija na području jezika i jezičnih podataka - CLARC 2023. Organizirao ju je Centar za jezična istraživanja (CLAR) sa Sveučilišta u Rijeci uz potporu hrvatskih ogranaka CLARIN i DARIAH konzorcija.

Središnja tema konferencije, "Language and Language Data", privukla je velik broj znanstvenika, istraživača i stručnjaka iz različitih disciplina. Konferencija je obuhvatila širok spektar područja i tema, uključujući jezičnu tehnologiju, lingvistiku, korpusnu lingvistiku, fonetiku, fonologiju, morfologiju, sintaksu, sociolingvistiku, pragmalingvistiku, analizu diskursa, jezičnu akviziciju, psiholingvistiku, neurolingvistiku, jezik i kulturne studije, zatim jezične podatke iz pravnih i ekonomskih perspektiva, jezik i turizam te medicinu i javno zdravstvo.

Jedan od ključnih elemenata konferencije bila su pozvana izlaganja. Sudionici su imali priliku slušati predavanja istaknutih stručnjaka poput Maje Miličević Petrović sa Sveučilišta u Bologni, Marka Tadića sa Sveučilišta u Zagrebu, Tonyja Vealea s University College Dublin (UCD) i Nikole Ljubešića s Instituta "Jožef Stefan".

Osim predavanja, konferencija je nudila i razne događaje kao što su panel o transformaciji jezikoslovnih studija i rezultatima UPSKILLS projekta (Upgrading the Skills of Linguistics and Language Students), okrugli stol o karijernim prijelazima iz jezikoslovlja u znanosti o podatcima te okrugli stol o jezikoslovlju i velikim jezičnim modelima. Sudionici su također imali priliku sudjelovati na suorganiziranom događaju RIKON 2023, najvećoj fantasy konvenciji u Hrvatskoj.

Nadamo se da će ova suradnja i razmjena ideja nastaviti oblikovati budućnost jezikoslovlja i jezičnih tehnologija te se radujemo sljedećim inspirativnim događajima koje će donijeti buduće konferencije.

Više detalja dostupno je na službenoj web-stranici CLARC 2023:  cji.uniri.hr/clarc2023.