Poziv za konferenciju „Digital Art History – Methods, Practices, Epistemologies IV“

Četvrto izdanje međunarodne konferencije „Digital Art History – Methods, Practices, Epistemologies IV“ održat će se 3. i 4. listopada 2022. u Zagrebu.

Teme ovogodišnje konferencije bit će fokusirane na transdisciplinarna istraživanja u digitalnoj humanistici s naglaskom na digitalnu povijest umjetnosti, digitalne vizualne studije, digitalnu povijest arhitekture i kritičku digitalnu kulturnu baštinu.

Sudjelovanje na konferenciji je besplatno i otvoreno za svakoga bez naknade. Kako biste se prijavili za 20-minutnu prezantaciju molimo Vas da pošaljete sažetak (max. 500 riječi) i kratku biografiju (max. 200 riječi) na mbobinac@ipu.hr do 15. lipnja 2022.

Dokumenti
DAH2022

DAH2022