Međunarodna interdisciplinarna znanstvena konferencija Baštinska kultura i digitalna humanistika: sprega starog i novog — HerCul&DigiHum2017

Uz potporu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Osijeku, Umjetničke akademije u Osijeku, Gradske i sveučilišne knjižnice u Osijeku, Muzeja Slavonije u Osijeku te Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata u Subotici i Franjevačkog samostana u Subotici, provedbenih partnera u projektu Digitalizacija baštinskih knjižničnih fondova: naša nužnost i obveza kojeg financira europski konzorcij Digitalne istraživačke infrastrukture za umjetnosti i humanistiku (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities, DARIAH-EU), Katedra za knjižničarstvo Odjela za kulturologiju i Filozofski fakultet Sveučilišta u Pečuhu suorganiziraju 19. i 20. svibnja 2017. u Auli Rektorata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Trg Svetog Trojstva 3) Međunarodnu interdisciplinarnu znanstvenu konferenciju Baštinska kultura i digitalna humanistika: sprega starog i novog. Kotizacijski troškovi pokriveni su spomenutim projektom. Opširnije informacije pročitajte na stranicama Odjela za Kulturologiju.