DARIAH Theater Forum – Inicijalni forum za prijavu osnutka Radne skupine za teatrologiju i digitalizaciju teatralija

Osijek, 23. i 24. ožujka 2018.

Svrha dvodnevnoga Foruma jest okupiti vodeće domaće i inozemne teatrologe, umjetnike i praktičare iz država članica DARIAH-a kako bi putem plenarnih izlaganja, radionica te prezentacija digitalnohumanističkih i teatroloških iskustava zajedničkom raspravom došli do potrebnih elemenata za podnošenje prijave osnutka navedene Radne skupine (WG Theatralia), jedinstvene po svojoj tematici unutar samoga konzorcija. Radna skupina bi poslužila kao nužna platforma za suradnju te daljnje osmišljavanje i aplikaciju međunarodnih projekata na tematske natječaje konzorcija DARIAH-EU ERIC, kao i na one izvan njega, otvarajući time veliko područje predstojeće digitalizacije teatralija. Nazočnost Forumu sudionici potvrđuju uplatom kotizacije u iznosu od 100,00 kn, koja uključuje brošuru skupa i promidžbene materijale, objed, nazočnost na predavanjima, radionicama i raspravama te mogućnost članstva u budućoj Radnoj skupini. Za studente Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku događanja su besplatna. Radni jezici Foruma su hrvatski i engleski.

https://www.facebook.com/DARIAHTheaterForum/

http://kulturologija.unios.hr/znanost/popularizacija-znanosti/dariah-theater-forum/