DARIAH info dan u Slavonskom Brodu

U srijedu 19. siječnja 2022. na Sveučilištu u Slavonskom Brodu održan je DARIAH info dan. Posjetiteljima skupa ovo je bila prilika za upoznavanje s osnovama djelatnosti konzorcija, s njegovom misijom i organizacijom koja se u Hrvatskoj razvija u sklopu koordinacijskog ureda ogranka DARIAH-HR. To je ujedno bila i prilika da saznaju na koji se način mogu priključiti aktivnostima i projektima DARIAH-a, odnosno DARIAH-EU radnih skupina, kako bi pridonijeli radu konzorcija, ali i unaprijedili vlastite znanstveno-istraživačke i stručne metode i projekte.

Sam konzorcij te njegove projekte, aktivnosti i razne vidove suradnje predstavile su članice DARIAH-HR koordinacijskog tima dr. sc. Koraljka Kuzman Šlogar i asistentica Anamarija Žugić Borić iz Instituta za etnologiju i folkloristiku, a o vlastitim iskustvima suradnje u DARIAH-ovim projektima govorio je izv. prof. dr. sc. Tihomir Živić, dugogodišnji DARIAH-ov suradnik sa Sveučilišta u Osijeku, jedne od partnerskih ustanova.