DARIAH Day Zagreb 14. studenoga 2018., SRCE – Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu

Na DARIAH danu organiziranome ove godine u okviru međunarodne konferencije "Digital Art History – Methods, Practices, Epistemologies" (u suorganizaciji Instituta za povijest umjetnosti, SRCE-a i DARIAH-HR) naglasak je bio stavljen na važnost postojanja i razvoja paneuropske znanstveno-istraživačke infrastrukture, a napose na značaj međunarodnih radnih skupina koje djeluju u okviru DARIAH-EU konzorcija te na predstavljanje triju inicijativa proisteklih iz DARIAH-HR zajednice.

Vrlo inspirativno uvodno izlaganje na temu digitalne humanistike i umjetnosti te uloge i važnosti DARIAH-EU konzorcija u njihovom razvoju i održivosti održao je Toma Tasovac, jedan od direktora te organizacije. Njemačka nacionalna koordinatorica za DARIAH Mirjam Bluemm predstavila je rezultate rada jednog od najaktivnijih europskih ogranaka konzorcija - DARIAH-DE – maintaining a digital research infrastructure on a national level. Djelić hrvatske znanstveno-istraživačke infrastrukture predstavio je potom Draženko Celjak prezentirajući projekt SRCA: DABAR - the national infrastructure for digital repositories.

Način formiranja i organizacije rada radnih skupina te njihovo značenje za funkcioniranje ove velike europske mreže istraživača predstavila je Francesca Morselli (DARIAH-EU) u izlaganju Impact through collaboration: the DARIAH-EU working groups.

Walter Scholger potom je kroz prezentaciju Adressing ethical and legal challenges for Digital Humanities predstavio djelovanje radne skupine Ethics and Legality in the Digital Arts and Humanities. Najnovije inicijative za formiranje novih radnih skupina predstavili su Ana Lederer & Tihomir Živić (Working group on Theater Studies and Theatralia Digitization) te Ljiljana Kolešnik, Nikola Bojić i Artur Šilić (Art, Art History & Technology Working Group).