DARIAH Day 2023

Najavljujemo DARIAH Day 2023, koji će se održati u Zagrebu 21. prosinca, u zgradi Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, Radoslava Cimermana 88 (Dvorana A1), s početkom u 9:30 sati.

DARIAH Day 2023 nastavlja tradiciju povezivanja sudionika iz različitih istraživačkih i AKM zajednica, stvarajući poticajno okruženje za dijalog i suradnju. Sudionici će imati priliku predstaviti svoje projekte, aktivnosti te najaviti buduće planove, stvarajući tako dinamičnu platformu za razmjenu informacija.

Temu svojeg kratkog izlaganja projekta, aktivnosti, alata i korisnih informacija možete prijaviti na kontakt@dariah.hr.

Sve ostale pozivamo da se dođu informirati o aktivnostima provedenima tijekom 2023. godine u DH području u Hrvatskoj. Za potrebe organizacije, molimo i izlagače i slušatelje da ispune i ovaj kratki registracijski obrazac.

Dariah Day 2023 – Pozivnica

Dariah Day 2023 – Pozivnica

unizg-zgrada-seecel.jpgunizg-logo.jpg