DARIAH Annual Event 2024

Ovogodišnji DARIAH Annual Event održat će se u Lisabonu, Portugal, od 18. do 21. lipnja. Podnaslov skupa glasi Workflows: Digital Methods for Reproducible Research Practices in the Arts and Humanities.

Poziv za prijavu izlaganj o izazovima osmišljavanja, implementacije, dokumentacije i diseminacije digitalno dostupnih radnih tijekova u kontekstu umjetnosti i humanističkih znanosti otvoren je do 4. veljače 2024. godine. Kao i dosad, prvi će dan biti rezerviran za interne sastanke DARIAH tijela, nakon čega će uslijediti konferencijski program.

Više informacija dostupno je na: www.dariah.eu/.../dariah-annual-event-2024.../.

DARIAH Annual Event 2024, Lisbon, Portugal

DARIAH Annual Event 2024, Lisbon, Portugal