DARIAH Annual Event 2021: Interfaces

Ovogodišnja konferencija DARIAH Annual Event 2021: Interfaces će se održati u online formatu od 7. do 9. rujna 2021. godine. Pozivamo istraživače i sve one na istraživačkim projektima da prijave svoje radove koji se bave temom sučelja u širem smislu, u obliku izlaganja, plakata i/ili prezentacije. Rok za prijavu je 18. travnja 2021.

Tema konferencije su digitalna sučelja. Ona omogućuju komunikaciju između ljudi i strojeva, napose računala, prevođenjem signala i pružanjem mogućnosti u interpretaciji informacija. Olakšavaju rad u digitalnom okruženju i mogu poprimiti mnogo različitih oblika, od sučelja za prikaz komandne linije do 2D grafičkog korisničkog sučelja ili imerzivnih 3D pristupa. Cilj ovogodišnjeg DARIAH-ovog godišnjeg događaja je raspravljati o ulozi koju sučelja igraju u umjetnosti i humanističkim znanostima. U kojoj mjeri omogućuju nova istraživanja, a istovremeno, ograničavaju li istraživačke mogućnosti? Kako se sadržaj/informacija mijenja tijekom prijenosa putem sučelja? Kako sučelja preoblikuju uloge onih koji ih koriste, njihove uloge proizvođača i/ili korisnika sučelja?

Za prijavu izlaganja/postera/prezentacije treba poslati naslov i sažetak (najviše 500 riječi) putem stranice za prijavu. Prihvaćeni podnesci bit će objavljeni u Zborniku sažetaka. Prijava je otvorena od 1. ožujka do 18. travnja 2021. Imajte na umu da će svaku prijavu pregledati najmanje dva člana Programskog odbora. Obavijest o prihvaćanju može se očekivati do sredine svibnja 2021. godine.

Ostale informacije o događaju i tome kako poslati prijavu potražite na https://dariah-2021.sciencesconf.org

DARIAH Annual Event

DARIAH Annual Event