Umjetnička akademija u Osijeku

28. siječnja 2016.

partner

http://www.uaos.unios.hr

Margareta Turkalj Podmanicki: margareta.turkalj@uaos.hr


Umjetnička akademija u Osijeku jedina je umjetničko-nastavna sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koja je s radom započela akademske 2004./2005. godine. Svojim je dosadašnjim radom (nacionalnim i međunarodnim projektima) Umjetnička akademija razvila prepoznatljivost i približila umjetnička područja studentima osječkog sveučilišta, ali i širem građanstvu istočne Hrvatske. Umjetničku Akademiju danas čine tri Odsjeka: Odsjek za glazbenu umjetnost, Odsjek za likovnu umjetnost i Odsjek za kazališnu umjetnost te samostalna Katedra za interdisciplinarnost. Polaznici preddiplomskih i diplomskih studija tijekom školovanja stječu teorijska, pedagoška i praktična znanja i vještine, pri čemu individualan pristup studentima omogućava polaznicima razviti vlastiti umjetnički izričaj. Pored redovite nastave, na Umjetničkoj akademiji organiziraju se konferencije, festivali, seminari, predstavljanja knjiga, koncerti, izložbe, predstave, projekcije, slušaonice i radionice. U okviru međunarodne suradnje, studenti i profesori Akademije sudjelovali su na različitim manifestacijama, od festivala, natjecanja, skupnih ili samostalnih izložbi, kolonija itd.

Umjetnička akademija u Osijeku 2014. godine pokreće Artos – online časopis za znanost, umjetnost i kulturu u kojemu se objavljuju recenzirani znanstveni i stručni radovi s područja dramske, glazbene i likovne umjetnosti, povijesti umjetnosti, znanosti o umjetnosti i filologije. Objavljuju se i srodni članci s fokusom na kulturne fenomene i procese u društvu, umjetnosti i struci, kao i kazališne kritike, prikazi knjiga, izvještaji o manifestacijama te razgovori s istaknutim stručnjacima iz područja znanosti i umjetnosti.