Nacionalna i sveučilišna knjižnica

28. siječnja 2016.

partner

http://www.nsk.hr

Karolina Holub: kholub@nsk.hr


Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (NSK)  http://www.nsk.hr/ javna je ustanova od nacionalnog značenja koja obavlja knjižničnu i informacijsku djelatnost nacionalne knjižnice Republike Hrvatske i središnje knjižnice Sveučilišta u Zagrebu. Knjižnica obavlja i znanstveno-istraživačku i razvojnu djelatnost radi promicanja hrvatskog knjižničarstva te izgradnje i razvoja hrvatskoga knjižničnog sustava. 

Knjižnica prikuplja, izgrađuje i organizira hrvatsku i nacionalnu zbirku knjižnične građe, uključujući i elektroničku te usklađuje nabavu inozemne znanstvene literature na nacionalnoj razini i na razini Sveučilišta u Zagrebu, izrađuje kataloge i skupne kataloge, obavlja djelatnost nacionalnog bibliografskog središta, izrađuje tekuće, retrospektivne i specijalne baze podataka.

Knjižnica je zadužena i za zaštitu građe, provodi i potiče preventivne mjere zaštite i konzervacije. Obavlja informacijsku, obrazovnu, izdavačku, izložbenu i promotivnu djelatnost.

Digitalne zbirke NSK:

Hrvatski arhiv weba (HAW) http://haw.nsk.hr/  Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu zbirka je sadržaja preuzetih s weba radi pohrane obveznog primjerka online publikacija te sadržaja koji su objavljeni samo na webu i dokumentiraju društveni trenutak, društvene trendove, popularna zbivanja, važne sportske, političke, kulturne i druge događaje​. Građa za arhiviranje odabire se prema kriterijima Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te sadrži odabrane, javno dostupne sadržaje s weba: mrežna mjesta ustanova, udruga, klubova, događaja, znanstvenih projekata, tijela javne uprave, portale, znanstvene i stručne časopise, knjige itd. Od 2011. Hrvatski arhiv weba jednom godišnje pobire (harvestira) sve javno dostupne sadržaje na nacionalnoj internetskoj domeni .hr. Također, povremeno se provode tematska pobiranja sadržaja o aktualnim temama ili događajima od nacionalnog značaja.

Stare hrvatske novine http://www.nsk.hr/stare-hrvatske-novine/  - Portal predstavlja središnje mjesto pristupa digitaliziranim hrvatskim novinama (od 1789. do 1945. godine) Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i ostalih baštinskih ustanova.

Stari hrvatski časopisi http://dnc.nsk.hr/Journals/Default.aspx - Portal digitaliziranih starih hrvatskih časopisa sadrži izbor najstarijih hrvatskih časopisa u digitalnom obliku Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te digitalne preslike časopisa suradnika na portalu.

Digitalni akademski repozitorij (DAR) http://dar.nsk.hr/ Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu sadrži digitalne inačice disertacija i znanstvenih magistarskih radova. U DAR-u su dostupne digitalizirane najstarije disertacije Sveučilišta u Zagrebu te suvremene disertacije i magistarski znanstveni radovi svih hrvatskih sveučilišta koji su preuzeti s mreže ili su ih knjižnici, radi pohrane i objave, dostavili autori. U DAR-u su pohranjeni, ali nisu javno dostupni, radovi koje autori Knjižnici dostavljaju na prijenosnim medijima (disketa, CD-ROM, DVD) od 1986. godine do danas. DAR sadrži blizu 9000 bibliografskih zapisa radova s povezanim podacima o autorima i autoricama disertacija. Od 2013. godine DAR je partner sustava DART-Europe - središnjega Europskog portala digitalnih disertacija.  

Virtualne izložbe http://virtualna.nsk.hr/ Portal ima za cilj okupiti i virtualno povezati tematske zbirke digitalizirane građe Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, zbirke ostalih hrvatskih knjižnica te ustanova, udruga i pojedinaca koji žele surađivati u izgradnji ovog Portala. Riječ je o zbirkama koje su dostupne na mreži u obliku virtualnih ili digitalnih izložbi, digitalnih zbirki ili objavljene pod kojim drugim nazivom, a sadrže digitalne preslike građe, njihov opis i tekstove o temi koju obrađuju. Ukratko, zbirke koje žele predstaviti baštinu i ispričati priču pomoću kreativnosti, znanja i tehnologije.

Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova (ZIR) https://zir.nsk.hr/  uspostavljen je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu radi trajne pohrane i javnog pristupa svim završnim radovima obranjenim u Republici Hrvatskoj. Nacionalni repozitorij objedinjuje sadržaj svih repozitorija završnih radova visokih učilišta - fakulteta, veleučilišta i visokih škola. ZIR je uspostavljen suradnjom Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Srca te nekoliko knjižnica visokih učilišta.

Nacionalni repozitorij disertacija i znanstvenih magistarskih radova (DR) https://dr.nsk.hr/  uspostavljen je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu radi trajne pohrane i javnog pristupa svim disertacijama / doktorskim radovima obranjenim u Republici Hrvatskoj. Nacionalni repozitorij objedinjuje sadržaj svih repozitorija disertacija visokih učilišta u Republici Hrvatskoj. Repozitorij je uspostavljen suradnjom Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Srca te nekoliko knjižnica visokih učilišta. Uz suvremene disertacije Nacionalni repozitorij DR prikuplja i pohranjuje i starije disertacija (izvorno digitalne i digitalizirane) te znanstvene magistarske radove.