Radna skupina Theatralia

DARIAH-ova radna skupina Theatralia službeno je osnovana u lipnju 2021. godine. Skupina se bavi digitalnim metodama i tehnologijom u kazalištu, a nastala je na inicijativu hrvatskih teatrologa i kazališnih radnika. Voditelji skupine su Anamarija Žugić Borić (DARIAH-HR) i Tihomir Živić (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku).

Jedan je od temeljnih ciljeva radne skupine Theatralia odgovoriti na potrebe kazališnih radnika, stručnjaka i teatrologa, a koje se tiču oblikovanja i razmjene metodoloških smjernica za implementaciju digitalnih strategija u istraživanje kazališta, u kazališnu administraciju i produkciju te u pojedine izvedbene koncepcije. Sukladno tomu, cilj je radne skupine osnažiti ukupnu svijest o primjenjivosti informacijske i komunikacijske tehnologije u kazališnim procesima te povećati njezinu zastupljenost u istima.

Radna skupina Theatralia stoga će se usmjeriti prema sljedećim ciljnim skupinama:

U suradnji s navedenim ciljnim skupinama radna skupina Theatralia analizirat će izazove koji proizlaze iz procesa digitalizacije raznih kategorija kazališnoga gradiva, poput scenografije, kostima, glazbe, zvuka i projekcija, ali i iz digitalizacije cjelovite izvedbe, koja bi se u suprotnome zadržala samo u sjećanju aktera i publike. Radna skupina Theatralia tako će proširiti kompetencije aktualnoga digitalnohumanističkog pristupa, koji ne uzima u obzir ili ne tretira adekvatno ovaj aspekt nematerijalne kulture i baštine.

Nadalje, pod okriljem istraživanja svojih članova, radionica i suradnje s drugim DARIAH-ovim radnim skupinama Theatralia će nastojati iznaći idealne standarde i prakse za dokumentaciju kazališnih procesa, odnosno digitaliziranog ili izvorno digitalnoga kazališnoga gradiva. Ti se standardi odnose na, primjerice, metapodatkovne sheme i vokabular u digitalnim kazališnim registrima. U fokusu ove radne skupine stoga neće biti operativni postupak digitalizacije što veće količine kazališnoga gradiva, koje se još uvijek velikim dijelom nalazi samo u fizičkom, odnosno u analognom obliku unutar pojedinih ustanova, nego zajedničko promišljanje metoda i tehnika pomoću kojih se kazališna predstava ili kazališno gradivo može adekvatno digitalizirati, pohraniti, a zatim i istraživati te ponovno upotrijebiti posredstvom digitalnih alata i usluga.

U skladu sa svojom strategijom radna skupina Theatralia također će se baviti sljedećim aktivnostima:

  1. organizacijom radionica i/ili susreta na kojima će istraživači, AKM stručnjaci i kazališni radnici predstavljati svoja istraživanja i projekte
  2. uspostavljanjem međunarodnog dijaloga koji se tiče digitalizacije kazališnoga gradiva (međunarodni standardi, autorsko pravo, financijska pitanja i pitanja osoblja i dr.)
  3. promišljanjem uloge digitaliziranoga kazališnoga gradiva u kontekstu suvremenih kulturnih praksi i njegove umjetničke, teatrološke i promotivne funkcije te pristupačnosti raznim kategorijama korisnika
  4. promocijom digitaliziranih teatralija u akademskoj zajednici, kazalištu, medijima i među studentskom populacijom.

Prvi projekt radne skupine Theatralia bit će uspostava registra postojećih analognih i digitalnih zbirki gradiva iz područja izvedbenih umjetnosti.

Kontaktirajte nas: theatralia@dariah.eu

Theatralia logo

Theatralia logo