Najave

Okrugli stol DARIAH u Hrvatskoj – Hrvatska u DARIAH-u
Narativi i mreže: digitalni pristupi prema rekonstrukciji veza iz prošlosti
Održiv pristup digitalnoj kulturnoj i znanstvenoj baštini: tezaurusi i normativi
Radionica Sustainable access to digital cultural and scientific heritage: Ethical and legal issues
Međunarodna interdisciplinarna znanstvena konferencija Baštinska kultura i digitalna humanistika: sprega starog i novog — HerCul&DigiHum2017