Humanities at Scale (HaS)

25. veljače 2016.

Humanities at Scale (HaS) projekt zamišljen je kao nastavak dosadašnjih postignuća DARIAH-ERIC konzorcija te daljnja nadogradnja i unaprjeđenje aktivnosti na području digitalno omogućenih istraživanja u umjetnosti i humanistici.

U tom cilju HAS je usmjeren na tri glavne aktivnosti:

Rad na projektu podijeljen je u više radnih paketa, među kojima su: komunikacija i inovacija, rast DARIAH-a, obrazovanje, integriranje i vrednovanje nacionalnih DARIAH doprinosa, potpora životnom ciklusu osnovnih usluga digitalne humanistike te otvorene podatkovne infrastrukture.

Institut za etnologiju i folkloristiku uključen je u realizaciju dijela projekta naslovljenog Growing DARIAH kao linked third party.

U Den Haagu u Nizozemskoj 19. i 20. siječnja 2016. godine održan je kick-off meeting na kojemu su se prvi puta okupili sudionici projekta te su predstavljeni planovi svakog pojedinog radnog paketa za rad u 2016. godini.

Humanities at Scale je projekt financiran u sklopu programa Horizon 2020.

Vanjske poveznice:
Dokumenti