DARIAH Theater Forum Osijek

10. travnja 2018.

Forum za prijavu osnutka DARIAH-ove Radne skupine za teatrologiju i digitalizaciju teatralija (DARIAH Theater Forum), Osijek, 23. i 24. ožujka 2018.

Paneuropska Digitalna istraživačka infrastruktura za umjetnosti i humanistiku (DARIAH-EU) i Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, sa svojim sastavnicama Odjelom za kulturologiju i Umjetničkom akademijom, priredili su 23. i 24. ožujka 2018. u auli Rektorata i u foajeu Hrvatskoga narodnoga kazališta u Osijeku, inače člana DARIAH-a, inicijalni Forum za prijavu osnutka Radne skupine za teatrologiju i digitalizaciju teatralija. Forum su kao suorganizatori poduprli Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku, Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, osječko Dječje kazalište Branka Mihaljevića, Hrvatski centar ASSITEJ, Hrvatski centar UNIMA, osječki Ekonomski fakultet, Filozofski fakultet i Građevinski fakultet, Gradska i sveučilišna knjižnica u Osijeku, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu te Muzej likovnih umjetnosti u Osijeku.

Dvodnevni Forum i mogućnost etabliranja međunarodnoga radnog tijela pobudio je zanimanje ne samo u Hrvatskoj nego i u Austriji, Bugarskoj, Danskoj, Mađarskoj, Njemačkoj, Poljskoj, Rumunjskoj, Srbiji i u Ujedinjenome Kraljevstvu te okupio preko stotinu vodećih domaćih i inozemnih teatrologa i praktičara iz država članica DARIAH-a kako bi putem plenarnih izlaganja, radionica te prezentacija digitalnohumanističkih i teatroloških iskustava zajedničkom raspravom došli do potrebnih elemenata za podnošenje prijave i osnutak navedene Radne skupine, jedinstvene po svojoj tematici unutar samoga konzorcija.

Naime, Radna skupina poslužila bi kao nužna platforma za suradnju te daljnje osmišljavanje i aplikaciju međunarodnih projekata na DARIAH-ove i druge natječaje, otvarajući time veliko područje predstojeće digitalizacije teatralija. Takav pristup i napredno računalstvo omogućuju i olakšavaju razvoj suradničkih, umreženih istraživačkih platforma i projekata u takozvanome „europskom otvorenom znanstvenom prostoru“.

Kombinacijom pozvanih interdisciplinarnih znanstvenih predavanja, radionica, prikaza osobnih iskustava te raspravnih preporuka i zaključaka na Forumu su govorili predstavnici akademske zajednice iz Kopenhagena i Aarhusa, europske kulturne prijestolnice 2017., bivši i sadašnji intendantski i menadžerski izvrsnici hrvatskih kazališnih ustanova te sudionici koji vlastitim arhivističkim, digitalizacijskim, dramaturškim, informatološkim, knjižničarskim, multimedijskim i teatrološkim iskustvima mogu uvelike pomoći pri novim estetskim i percepcijskim promišljanjima. Njihovi su kreativni primjeri stoga pokazali vidove suradnje i najsuvremenije načine očuvanja kulture i umjetnosti od zuba vremena.

Nakon završne rasprave, sudionici Foruma jednoglasno su usvojili predložene preporuke i donijeli Zaključak o formiranju dvadesetjednočlanoga međunarodnog Povjerenstva za izradbu Elaborata. Zadatak Povjerenstva narednih mjeseci jest priprema potrebnih podloga na engleskome jeziku, sa svrhom izradbe podneska i prijave osnutka navedene Radne skupine.

http://kulturologija.unios.hr/znanost/popularizacija-znanosti/dariah-theater-forum/

http://kulturologija.unios.hr/wp-content/uploads/2018/03/DARIAHTheaterForum_Elaborat_Povjerenstvo-Elaborate_Commission_HR_ENGL.pdf

Galerija

Theater Forum Osijek
Theater Forum Osijek_promo
Theater Forum Osijek_prvi dan
Theater Forum Osijek_prvi dan
Theater Forum Osijek_prvi dan_prijem
Theater Forum Osijek_prvi dan_prijem
Theater Forum Osijek_drugi dan
Theater Forum Osijek_drugi dan
Theater Forum Osijek_drugi dan
Theater Forum Osijek_drugi dan
Theater Forum Osijek_drugi dan
Theater Forum Osijek_drugi dan